dimecres, 8 de novembre de 2006

El moscat

El moscat és com es coneix a Catalunya Nord el vi de moscatell. Aquest és un vi dolç obtingut amb aturada fermentativa per addició d'un altre vi, o bé amb una fermentació alentida i parcialment en ampolla, que fa que no tot el sucre esdevingui alcohol. La graduació és alta i el gust i l'olor recorden el mesc, d'on prové etimològicament el nom de moscatell.

És una varietat molt antiga, ja utilitzada per grecs i romans. Es suposa que és originària d'Alexandria. Els musulmans la van introduir a la península Ibèrica. Necessita del veïnatge del mar, que li aporta el grau d'humitat necessari per a obtenir una vegetació òptima.

Si prenem moscat se'ns deleitarà el paladar, i si mentrestant també volem deleitar l'oïda, podem escoltar una mica de Joan Pau Giné, gran cantautor de Catalunya Nord. Amb el seu rossellonès podem passar una bona estona al costat d'una copeta de moscat.

1 comentari:

Anònim ha dit...

cal dir DELECTAR i no pas *DELEITAR
Donar plaer intens; cast. deleitar. a) refl. Gustar plaer intens; cast. deleitarse. Primerament se deu cercar la sciència e despuys delectar-se en ço que ha cercat, Curial, iii, 1.
Fon.: dələktá (Barc.); delektáɾ (Val.); dələttá (Palma). És paraula purament literària, inusitada en el llenguatge parlat.
Etim.: pres del llatí delectare, mat. sign., en francès 'délecter'Amb el suport de: